Salgsvilkår

AVTALEN

Avtalen mellom kjøper og selger består av de opplysningene kjøper gir i bestillingsløsningen, samt de opplysninger selger gir i nettbutikk om varens art, mengde, kvalitet, egenskaper og pris. 

PARTNER

Selger: LAPEL AS
Organisasjonsnummer: 929 385 594
Adresse: Trondheimsveien 145, OSLO 0570
Epost: Post@lapel.no

PRISER

Priser oppgitt i nettbutikk er oppgitt i NOK og inkluderer merverdiavgift. 
Ved utsjekk oppgis den totale prisen kunden skal betale. 

Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen selges uten merverdiavgift. 

AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når bestilling og betaling er mottatt hos lapel AS. 

UNDERSØKELSE AV VARE(R)

Foreligger det mangler/skader på varen er dette kjøpers plikt å formidle til lapel AS. Se retur (https://www.lapel.no/pages/retur) for utfyllende informasjon.

SELGERS RETTIGHETER VED KJØPERS MISLIGHOLD

Dersom kjøper ikke betaler eller overholder plikter i avtalen, så langt dette ikke skyldes selgerens eller forhold på selgerens nettside, kan selger i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtale, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen.